Hürrem’den Kösem’e Kadınlar Saltanatı
TOPLANTI ODASI KİRALAMAK

Hürrem’den Kösem’e Kadınlar Saltanatı

Hürrem’den Kösem’e Kadınlar Saltanatı
 
Osmanlı sarayı denilince akla gelen kavramlardan Harem; Harem denilince de ilk çağrışım yapan kavram ise saraylı kadınların devlet işlerindeki rol ve etkisidir. II. Meşrutiyet döneminin tarihçilerinden Ahmet Refik Altınay tarafından ilk kez kullanılan “Kadınlar Saltanatı” ifadesiyle 16. yüzyılın ortalarında Hürrem Sultan’la başlatılan ve 1656’da Köprülüler Dönemi ile sona erdirdiği kabul edilen yaklaşık 100 yıllık bir süreç kavramsallaştırılmıştır. “Kadınlar Saltanatı” aralarda kesintiye uğrasa da yine de bu tarih aralığına damgasını vurmuştur.
 
“Hürrem Sultan’dan Kösem Sultan’a Kadınlar Saltanatı” isimli seminerimizde bu sürecin sadece sarayın harem dairesiyle sınırlı kalmayan, devletin tüm meselelerine etki eden siyasi bir nitelik taşıdığı üzerinde durulacak. Harem-i Hümayun devlet işlerine nasıl karışmaya başladığı, arkasındaki siyasi koşullar, öne çıkan figürler, neden oldukları yolsuzluklar, inşa ettikleri hayır kurumları, bu süreçte yaşanan ilkler, padişahların eş ve anneleri ile olan iletişimi, içerde ve dışarıda kimlerle ittifak içinde oldukları gibi konu başlıkları üzerinde durulacak.
 
Bir kimliğe ve aileye mensupken esir edilmek sureti ile kendisini bir anda “Büyük Türk’ün sarayında bulan bu genç kızlara “cariye” adıyla başka bir kimlik verilmesi, isimlerinin değiştirilmesi, aldıkları eğitim ve rakipleri ile onca mücadeleden sonra Haseki Sultan ve Valide Sultan oluşlarına giden süreç….
 
İşte tüm bu soruların yanıtları iki seminer saatinin el verdiği ölçüde ele alınacak, ana hatlarıyla olsa Kadınlar Saltanatını popülist yaklaşımdan uzak olarak akademik ve “insani” bakışla ele almaya çalışacağız.

Eğitmen: Dr. Cengiz Göncü - Tarihçi ve Profesyonel Turist Rehberi 

Kayıt İçin: https://hurremdenkoseme.eventbrite.com
 

PAYLAŞ

KATILIM DURUMU

İLGİLİ ETKİNLİKLER