Bugün dünyanın en büyük firmaları ve en değerli markalarından bazılarının kuruluş hikayeleri hâlâ daha günümüzün girişimcilerine ilham veriyor. İş dünyasının tarihi, Apple’ın Steve Jobs’ın babasının garajında kurulması veya Facebook’un temellerinin Mark Zuckerberg’in yurt odasında atılması gibi, tutkulu gençlerin düşük maliyetler ile atıldıkları serüvenleri yazıyor.
Günümüzde garajların ve yurt odalarının yanı sıra iyi fikirlerin doğduğu bir başka yer daha var. Çağımızın girişimcilik harikalarından Uber ve Instagram’ın arkasındaki dehaların da doğrulayacağı gibi, ortak çalışma alanları modern girişimciliğin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.
Yeni bir iş kurmayı karanlıkta yürümeye benzetirsek çoğu girişimci bize katılırdı. Bilinmeyenler ile dolu girişimcilik serüveninde bir sonraki adım çoğunlukla belirsizdir. Ortak çalışma alanlarının en büyük avantajlarından birisi de bu noktada kendini gösteriyor; girişimciler tecrübelerini ve bilgi birikimlerini birbirleriyle paylaşabildikleri gibi, yeteneklerini de birbirlerine önerebiliyorlar. Bu açıdan bakıldığında, ortak çalışma alanlarının tek başına yeni bir iş başlatmanın şartlarını kökten ve pozitif yönde değiştirdiğini savunmak yanlış olmaz.
Ortak çalışma alanlarının yenilikçiliğe katkısı öylesine kabul görmüş bir gerçek ki, dev holdingler dahi çalışanlarını bu alanlarda vakit geçirmeye, girişimciler ile tanışmaya ve onların zihniyetlerinden devşirmeye teşvik ediyor.
Türkiye’nin en köklü ortak çalışma alanlarından Workinton da dünyadaki muadilleri ile aynı misyonu üstlenerek, 12 noktada iyi fikirlerin filizlenmesi için ideal çalışma ortamlarını sağlıyor. Örneğin, aralarında başarılı sosyal ağ Scorp’un da olduğu birçok iyi fikrin tohumları Workinton’da atıldı.

Bundan sonra da İyi Çalışanlar Ülkesi’nde hayata geçecek fikirleri heyecanla bekliyor olacağız…