Canlı Destek

_+

Canlı Destek

Osmanlı İmparatorluğunda Batıl İnanışlar Popüler İslam ve Büyüler
TOPLANTI ODASI KİRALAMAK

Osmanlı İmparatorluğunda Batıl İnanışlar Popüler İslam ve Büyüler

Osmanlı İmparatorluğu'nda Batıl İnanışlar, Popüler İslam ve Büyücüler.

Osmanlı İmparatorluğu’nda batıl itikatların ve özellikle de büyü ve büyücülüğün sosyal tarihini anlatacağım. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu’nun hemen her döneminde yaygın olarak görülen batıl inançların ve büyücülüğün kökenine inebilmek için çok daha eskilere gitmek durumundayız. Orta Asya’daki Gök Tanrı inancının yanı sıra, eski Türk dünyasının yaygın dinsel inançları olan Şamanizm, Animizm, Maniheizm, Budizm ve Hinduizm gibi çok tanrılı dinlere; üç kıta üzerine yayılmış olan Osmanlı coğrafyasının geçmişinde yatan diğer çeşitli pagan din ve kültürlere; Osmanlıların gelişinden çok önce Anadolu coğrafyasından gelip geçmiş olan Mezopotamya, Antik Yunan ve Roma gibi kültürlerin çok tanrılı dinsel inanç sistemlerine; ve Musevilik, Zerdüştlük, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi, her biri sonradan Osmanlı ülkesi olacak bu topraklardan doğmuş olan dört büyük semavi dine de bakacağız.

Osmanlı İmparatorluğu’nda batıl inançlar, hurafeler ve büyü konusunu işlerken, özellikle büyücülere bakacağız. Büyünün nasıl üretildiğiyle ilgilenmeyeceğiz ama muskanın veya büyünün toplumda nasıl algılandığı, bunlara neden ihtiyaç duyulduğu ve nasıl kullanıldıkları, benim için çok daha önemli oldu.     
Osmanlı İmparatorluğu’nda “profesyonel” büyücüler, ulema sınıfının dini bilgilerini kendi kişisel amaçları için kullanmaktan çekinmeyen ve aslında kötü yola düşmüş olan bireyler arasından çıkarken; “amatör” büyücüler ise, kim oldukları ve nereden geldikleri belli olmayan ve anlatımım boyunca pseudo-ruhban olarak andığım, hüddâmlı hocalar grubundan oluşmuştur.  Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri’nden bulduğum vesikalara ancak bir şikâyet sonucu yakalandıkları zaman konu olmuş büyü ve büyücülerin peşine düşeceğiz.

Kayıt İçin: https://populerislam.eventbrite.com

PAYLAŞ

KATILIM DURUMU