Kimin İçin | Workinton
TOPLANTI ODASI KİRALAMAK

Dünya üzerinde 3 milyardan fazla çalışan var.
Aynı anda gelmedikleri sürece, hepsinin Workinton'da yeri var.

İyi çalışanlar ülkesi Workinton'da çalışanlar, şimdilik dört ana grupta toplanıyor. Şimdilik kelimesinin altını çizelim: İş dünyasında her an yeni bir çalışma trendinin çıkabileceğini iyi biliyoruz, doğru analiz, yüksek farkındalık ve güçlü adaptasyonla, kendimizi değişikliklere her zaman hazır tutuyoruz.

Freelancer'lar / Serbest çalışanlar

Freelancer'lar ve serbest çalışanların ihtiyaçlarını analiz ettiğimizde, tercihen belirli merkezlere yakın, ulaşımı kolay bir lokasyon, hızlı bir teknik altyapı ve verimliliği atıran fiziksel şartlar karşımıza çıkıyor.

Biz Workinton'da ihtiyacınız olan tüm şartları bir araya getiriyoruz, konsantrasyon düşmanı gürültü, verimliliği düşüren ev şartları, çalışmaya hizmet etmeyen koltuk ve masalar gibi çalışırken size rahatsızlık verecek tüm faktörleri de kapının dışında bırakıyoruz.

Uzmanlıklarını pek çok firma için kullanmayı tercih eden freelancer'lar / serbest çalışanlara: Sabit çalışma modelleri

Freelancer'lar ve serbest çalışanlar ortak çalışma alanlarından faydalanabilirler.
Mobil çalışanlar için Workinton'da esnek çalışma modelleri.

Mobil çalışanlar

Özellikle sahada aktif olarak iş yapan ya da faaliyet gösterdiği sektörlerde uzaktan çözümler sunan şirketlerin giderek büyüyen mobil ekipleri, ofis ihtiyaçlarını çözümleme konusunda zorlanıyor.

Mobil çalışanlar, sabit bir ofisten ziyade, ulaşımı kolay noktalarda, hızlı hizmet alacakları, anlık ofis ihtiyaçlarının karşılanacağı ve çalışma hayatını olumsuz etkileyen dış faktörlerden arınmış mekânlara ihtiyaç duyuyor.

Biz de Workinton'da sürekli artan şubelerimiz ve çalışan nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde ulaşımı kolay lokasyon tercihlerimizle mobil çalışanların değişen ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılıyoruz.

Zaman ya da mekâna bağlı olmadan işlerini uzaktan yapabilen mobil çalışanlara: Esnek çalışma modelleri

Startup'lar / Küçük işletmeler

Her şirketin özellikle kurulum ve büyüme aşamasında, yatırım ve tasarruf arasında iyi bir denge yakalaması gerekiyor. Piyasada yeni olmanın dezavantajlarından kurtulmak isteyen pek çok startup ve küçük işletmenin, hatalı yatırım kararlarıyla geleceğini tehlikeye attığını görüyoruz. Buna karşılık gereğinden fazla tasarruf tedbiri alanların da potansiyellerini gerçekleştiremediğini izliyoruz.

Biz Workinton'da startup ve küçük işletmeler için büyük bir yatırım yapıyoruz ama bu yatırımın karşılığında büyük bir fatura çıkarmıyoruz. Workinton'ın verimli topraklarında çalışan, toplantılar yapan ve ihtiyaç duydukları ofis hayatının ötesine geçen şirketlerin başarılarına her gün tanık oluyoruz. İyi çalışanlar ülkesi Workinton'da büyüyen, gelişen, adını duyuran startup ve küçük işletmelerle büyük gurur duyuyoruz.

Ofis giderlerini azaltırken verimliliği de artırmak isteyen startup'lar ve küçük işletmelere: Hazır ofis modelleri

Start-up'lar ve küçük işletmeler Workinton İstanbul, İzmir ve Ankara'da hazır ofis kiralayabilirler.
Büyük işletmeler Workinton'da toplantı odası ve ofis kiralayabilir.

Kurumsal İşletmeler

Kurumsal dünya için sürdürülebilirliği sağlayan en önemli faktörlerden biri, çalışan sadakati. Geçmişte maddi imkânlarla, liderlerin bireysel özellikleriyle ya da çalışanlar arasındaki etkileşimle ulaşılmaya çalışılan sadakat için bugün verilen en önemli referans, çalışma alanı etkisi.

Peki, bu ne demek? Büyük şirketlerin yaptıkları işin yanı sıra, iş yapılan yere de zaman, enerji, fikir harcaması demek. Bu aynı zamanda ofislerin konsantrasyonu, motivasyonu ve ergonomiyi maksimum seviyede sunan mekânlar olarak baştan tasarlanması ya da revize edilmesi demek.

Biz Workinton'da büyük şirketlerin sadece yapacakları işe odaklanmasına yardımcı oluyoruz, uydu ofislerle hem verimliliği önemli ölçüde artırıyoruz hem de çalışanların sadece çalıştıkları şirketle değil ofisleriyle de gurur duymasını sağlıyoruz.

Uydu ofislerin yanı sıra, özellikle bilişim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin mobil çalışanlarına, şehrin farklı noktalarında esnek çalışma alanları sunuyoruz. Böylece sürekli seyahat hâlinde olan mobil çalışanlar, şehir içi trafiğinde zaman kaybetmeden istedikleri Workinton'da çalışabiliyor. Aynı zamanda, mekândan bağımsız çalışabilen mobil çalışanların sürekli aynı ofise gelme zorunluluğu da ortadan kalkıyor.

Kendi ofislerinde olmayan motivasyonu başka yerde arayan büyük şirketlere: Uydu ofis modelleri